Niejawne posiedzenie sądu w sprawie z pozwu Gminy Niebylec przeciwko Bartowi Staszewskiemu.

Informacja Prasowa Reduty Dobrego ImieniaWarszawa, 06.05.2022 r. Niejawne posiedzenie sądu w sprawie z pozwu Gminy Niebylec przeciwko Bartowi Staszewskiemu. Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił wszystkie wnioski dowodowe w sprawie z pozwu Gminy Niebylec przeciwko Bartowi Staszewskiemu i nie przeprowadzając rozprawy, na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok oddalający powództwo. Gmina Niebylec, ani Reduta nie znają uzasadnienia tej … Czytaj dalej Niejawne posiedzenie sądu w sprawie z pozwu Gminy Niebylec przeciwko Bartowi Staszewskiemu.