Marzec 5, 2018 Reduta Dobrego Imienia

Oświadczenie RDI dotyczące pozwu przeciwko Pagina12

OŚWIADCZENIE REDUTY DOBREGO IMIENIA DOTYCZĄCE POZWU PRZECIWKO PAGINA12

Statement of the RDI the claim brought in against Pagina12

 1. Pozew został wniesiony przez Fundację Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom (RDI) na mocy art. 53o ustawy o IPN. Zgodnie z tym przepisem “powództwo o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego może wytoczyć organizacja pozarządowa w zakresie swoich zadań statutowych”. W dotychczasowych sprawach o naruszenie dobrego imienia np. za sformułowanie „polski obóz koncentracyjny” występowała osoba, która była więźniem niemieckiego obozu (np. Pan Karol Tendera więzień niemieckiego obozu w Auschwitz). Obecnie – na podstawie nowelizacji – nie ma konieczności by to osoba, która przeżyła obóz występowała z powództwem, może to zrobić organizacja pozarządowa taka jak RDI.
 2. Sprawa ma charakter cywilny – nie jest to sprawa karna, w sprawie nie uczestniczy prokurator. RDI nie żąda żadnych sankcji karnych.
 3. RDI domaga się przeproszenia za użycie w tekście o “polskim antysemityzmie” i zbrodni w 1941r. w Jedwabnem, zdjęcia pomordowanych przez komunistów żołnierzy z oddziału “Roja” zamordowanych 25.02.1950 r. W treści sprostowania RDI domaga się również wyjaśnienia, kim są osoby znajdujące się na zdjęciu.

Treść sprostowania, o które wniosła Reduta:

„Przeprosiny wydawcy portalu Pagina12:

Wydawca portalu Pagina12 przeprasza za naruszenie dobrego imienia Naród Polski, a w szczególności wszystkich krewnych tych, którzy walcząc o niepodległość zostali zamordowani przez komunistycznego okupanta.

Wydawca oświadcza, że wyraża ubolewanie, iż zilustrował tekst o zbrodni na Żydach w Jedwabnem mającej miejsce w czasie okupacji niemieckiej zdjęciem zamordowanych polskich żołnierzy, którzy po II wojnie światowej walczyli z komunistycznym okupantem.

Jednocześnie wydawca oświadcza, że na zdjęciu ilustrującym tekst do artykułu z dnia 18.12.2017r. pt. „Znajome twarze” (hiszp.:„Rostros familiares”) przedstawieni są zamordowani polscy żołnierze, którzy po zakończeniu II wojny światowej podjęli heroiczny, samotny opór przeciw sowietyzacji Polski i na skutek tej nierównej walki, ponieśli śmierć.”

 1. Fundacja Reduta Dobrego Imienia uważa, że taka manipulacja zdjęciem i podpisem oraz przedstawienie egzekucji żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego, jako rzekomej egzekucji w Jedwabnem (lub jako wyraz polskiego antysemityzmu – polskich “pogromów”) jest naruszeniem dobrego imienia Narodu Polskiego (i każdego Polaka, w tym w szczególności krewnych ofiar – żołnierzy „Patrolu Tygrysa” z oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza “Roja”).
 2. Pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W art. 53 q ustawy o IPN wskazuje się, że to polskie przepisy są właściwe, niezależnie od tego jakie są przepisy w sprawach o naruszenie dóbr osobistych siedziby pozwanego (np. wydawcy). Oznacza to, że sąd polski będzie procedował w tej sprawie na podstawie art. 53 q ustawy o IPN w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132) w zakresie ochrony dóbr osobistych.
 3. Z uwagi na fakt, że artykuł opublikowany na portalu Pagina12 rozpowszechniony był w Internecie (a zatem poprzez stronę internetową dostępny był w Polsce, gdzie zapoznano się z jego treścią) w świetle art. 35 kodeksu postępowania cywilnego i w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, w sytuacji gdy tekst jest dostępny na terenie Polski (poprzez witrynę internetową), istnieje możliwość pozywania przed polskim sądem.
 4. Nie można mówić w tym przypadku o cenzurze – tekst wraz ze zdjęciem był i jest nadal dostępny w internecie, zaś cenzura polega na tym, by pewnych treści nie udostępniać i w ogóle nie publikować.
 5. Nie można czynić jakiegokolwiek zarzutu wobec podmiotu, który chce ochrony swoich praw, lub ochrony dobrego imienia Narodu Polskiego (do czego jest uprawniony na mocy ustawy o IPN).
 6. Reduta ma (od dnia 1.03.2018r.) możliwość występowania na drogę sądową w imieniu obrony dobrego imienia Narodu Polskiego. Warto podkreślić, że nie jest to jakiekolwiek „działanie wstecz” prawa, tylko korzystanie z uregulowań, które obowiązują od dnia 1.03.2018r. Należy również podkreślić, że każdy, kogo dobre imię zostało naruszone może w każdym czasie – co do zasady – występować na drogę powództwa cywilnego. Przedawnienie (w kwestii ochrony dóbr osobistych) dotyczy jedynie roszczeń majątkowych i wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (np. od daty publikacji materiału). Roszczenie niemajątkowe (takie, którego domaga się RDI) co do zasady nie przedawnia się. Stąd też nie mogło dojść do „działania prawa wstecz”.
 7. W tej sprawie w redakcji Pagina12 interweniowało wielu Polaków oraz Ambasada Polska w Argentynie. Zdjęcie nie zostało jednak zmienione.

 

Comments (29)

 1. eszet33

  Ad. pkt. 2.: RDI powinna zażądać kary (jej brak tylko rozzuchwali podobnych prowokatorów!) i wysokiego odszkodowania na cele związane z walką przeciwko zniesławieniom Narodu Polskiego. Jako prawnicy – wiecie moi drodzy, że brak kary zapewne spowoduje recydywę, a naśladownictwo to kwestia czasu.
  Chyba, że to będzie następny krok z Waszej strony – kiedy oskarżony nie wykona wyroku polskiego sądu, wzywającego go do przeprosin i sprostowania.

  • eszet33

   Jeszcze coś dodam: koniecznie należy takich wydawców jak pagina12 i autorów publikowanych u nich paszkwilów – konsekwentnie ścigać aż do skutku. Jeśli nie przeproszą, to eskalować kroki prawne aż do momentu, kiedy zaistnieje możliwość aresztowania takowych w momencie przekroczenia polskiej granicy (np. na lotnisku), w celu wyegzekwowania kary. To normalne postępowanie w procesach sądowych i egzekucyjnych – i tak powinno być.

 2. Jan Wawrzyńczyk

  brawo, ostro i szybko reagować na takie kłamstwa mediów obcych!

 3. Zbigniew Okpisz

  W imieniu wlasnym, RP oraz Narodu Polskiego, popieram i dziekuje za Panstwa interwencje !!!

  Zbigniew Okpisz

 4. Stanisław

  Wydaje mi się że w tym wszystkim winna zostać poinformowana Ambasada danego Kraju z którego pochodzi Insynuacja i poproszona o Ustosunkowanie się do Zarzutu, jak również w razie nie zabrania żadnego Stanowiska pociągnięta do Odpowiedzialności ZA POPARCIE Insynuacji, bo tak należy odbierać brak stanowiska Dyplomacji w tym względzie – a więc domniemanie że Dyplomacja Kraju z którego Kalumnia pochodzi zgadza się z tym Oszczerstwem.

 5. Andrzej Wiśniewski. Kanada

  Cieszę się, że ktoś działa tak pozytywnie. Chyba dawno nie było tak pozytywnego działania dla Polski i Polaków. Niech wreszcie zrozumieją za granicami Polski, że Polacy nie gęsi i swój honor mają! WIELKIE DZIĘKI.

 6. Ryszard Milewicz

  Ja bym jednak jeszcze wypomniał Argentyńczykom ukrywanie niemieckich zbrodniarzy po II wojnie światowej. Niech się najpierw z tego rozliczą.

 7. Marian

  A ja mam wątpliwości.
  Czy Pagina 12 została poinformowana o niestosowności swojego postępowania (tzn. wykorzystywania drastycznych zdjęć osób zamordowanych przez komunistów po wojnie)? Czy zażądano przeprosin/sprostowania? Czy uzyskano jakąś odpowiedź wskazującą na celowe zniesławianie? W jaki sposób RDI zareaguje na powielanie tego artykułu w geście solidarności przez inne portale/gazety?
  Czy nie prostsza byłaby akcja mailowa, taka jak dotychczas? Przecież jest ona dość dotkliwa i trudno jej coś zarzucić.

 8. Henryk Bienkiewicz, emer. wykładowca UJ

  Popieram całą akcję: należy dawać odpór oszczercom i wrogom
  Narodu Polskiego. Za każdym razem należy sprawdzić kto i
  w jakim stopniu ze strony rodzimej neotargowicy był inspiratorem
  tych rozsianych po całym świecie trolli.

 9. Bel-ina

  Takie (to) działanie uważam za jak najbardziej zasadne – tu chodzi o wyjaśnianie i prostowanie zafałszowań, do czego mamy, my cywilne osoby prawo

 10. Zamojszczyzna

  popieram , uwazam ze powinno się karać finansowo na cele społeczne

 11. Maciej K. Sokołowski

  Popieram działania RDI. Zamieszczenie zdjęć Polaków jest niezwykłym fałszerstwem i wymaga sprostowania. Ale cała narracja o zbrodni niemieckiej w Jedwabnem jest bezkrytycznym powtarzaniem “opowiastek” Grosa i także kłamstwem. Kiedy zamierzano dojść do prawdy i przeprowadzić ekshumację ofiar – działania wstrzymano.
  To niezwykła rezygnacja z możliwości uzyskania niezbitych dowodów i wskazania sprawców.

 12. Adam

  Popieram działanie RDI w tej sprawie. Solidaryzuję się ze stanowiskiem – opinią wyrażona przez eszet33.

 13. Potwornicki

  Jeszcze raz – to nie żaden przypadek, tylko (kolejna) perfidia wrogów naszej Ojczyzny!
  Brawo RDI.

 14. Patriota

  Dobra robota, tak trzymać ! To jest walka na długie lata. Widzę i doceniam Waszą piękną pracę . Czuwaj Wiara

 15. Bel-ina

  Dziennikarz argrntyński, pochodzenia żydowskiego, powinien odpowiadać za brak’ staranności” w swoim tekście i w związku z tym rozpowszechnianie fałszywych informacji…
  W dodatku zachował się lekceważąco, a mógł sprawę zakończyć przeprosinami

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.