Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek Reduty Dobrego Imienia w sprawie portalu Pagina12

Sąd Okręgowy w Warszawie wydział spraw cywilnych decyzją z dnia 9 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym oddalił pozew Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom przeciwko Editorial La Pagina S.A. z siedzibą w Buenos Aires. W uzasadnieniu Sąd powołał się m.in. na brak jurysdykcji krajowej. Rzeczpospolita Polska nie jest związana z Republiką Argentyńska … Czytaj dalej Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek Reduty Dobrego Imienia w sprawie portalu Pagina12