Możliwości przeciwdziałania zniesławieniom na platformach typu Netflix

„Możliwości przeciwdziałania zniesławieniom na platformach streamingowych typu Netflix” to tytuł ukazującego się dziś, najnowszego raportu Reduty Dobrego Imienia. Zdaniem autorów raportu skutecznym sposobem trwałej zmiany wizerunku Polski i Polaków, jest dostarczenie managementowi platform strumieniowych, filmowych produkcji historycznych w najwyższej hollywoodzkiej jakości. Pozwoli to także na kreowanie na niespotykaną dotąd skalę, nowoczesnej i skutecznej polityki historycznej Państwa Polskiego.

„Z analiz prawnych zamieszczonych w Raporcie, zdaniem Macieja Świrskiego prezesa Reduty Dobrego Imienia, wynika że na terenie Stanów Zjednoczonych, zastosowanie radykalnych form protestu przeciwko treściom obrażającym Polaków, a mianowicie pozwów sądowych, ma małe szanse na sukces. A wejście na drogę sądową i w efekcie w otwarty konflikt z producentami z Holywood jest wizerunkowo dla Polski niekorzystne i kontrproduktywne”. Dlatego autorzy raportu znaleźli inne rozwiązania gwarantujące skuteczne i trwałe usunięcie przekazów przedstawiających Polskę w niekorzystnym świetle.

Platforma streamingowa to medium internetowe, które korzystając z rewolucyjnych technologii, umożliwia, na niespotykaną dotąd skalę, dostęp do treści video. Gwałtowny rozwój tej branży napędza potrzeba natychmiastowego dzielenia się wydarzeniami z jak największą liczbą osób. Sprzyjają temu ogólnodostępne środki techniczne. Przyszłość środków masowego przekazu będzie należała do globalnych przedsiębiorstw zajmujących się transmisją strumieniową, które w większości przypadków będą poza zasięgiem wpływu rządów i będą coraz mocniej ingerować w życie każdego, kto ma dostęp do Internetu.

Rozwój streamingu to poważne wyzwanie także dla Państwa Polskiego. Musi ono przygotować się na zmiany jakościowe i technologiczne, zwłaszcza że będą one miały coraz większy wpływ na życie młodych pokoleń. Dlatego przekazywanie polskiego kodu kulturowego następnym generacjom, z wykorzystaniem najnowocześniejszych mediów streamingowych, jest nie tylko istotne, ale staje się coraz pilniejsze.

70-stronnicowy dokument zawiera m.in. analizę pięciu największych na świecie platform streamingowych: Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Hulu, Disney+ pod kątem występowania wadliwych kodów pamięci przekłamań na temat historii Polski. Przeanalizowano łącznie 557 filmów fabularnych i 47 dokumentalnych. Zdaniem tworzących raport ekspertów, za szkodliwe stwierdzenia i przesłania w analizowanych produkcjach, odpowiedzialność spada przede wszystkim na twórców filmów: producentów, reżyserów, scenarzystów i dokumentalistów zbierających materiały.

Raport zawiera także pogłębioną analizę biznesu streamingowego, pokazująca jego rosnący potencjał i możliwości wpływu w kontekście polskich zamiarów i realizacji filmów historycznych. Eksperci wskazują na zagrożenia, które w nieodległej perspektywie umożliwią stworzenie przekazu medialnego, którego odbiorca będzie przeżywał fabułę w sposób dostosowany do jego percepcji i upodobań. Powiązanie wzajemne takich technologii z mediami społecznościowymi jest nieuniknione i wtedy zjawisko tzw. baniek informacyjnych, zostanie dodatkowo wzmocnione.

Już nie tylko grupy i społeczności będą w nich tkwić, ale poszczególni ludzie, oglądający zindywidualizowane historie, dostarczane im na ekrany przez dostawców treści. Zagrożenia, jakie wtedy powstaną, będą olbrzymie, szczególnie dla narodów nie mających globalnych wpływów i których języki nie są powszechnie znane. Tego rodzaju technologie grożą rozpadem wspólnoty kulturowej, nieuniknionym spłyceniem intelektualnym przekazywanych treści i ich globalną cenzurą, tym razem już, poza jakąkolwiek kontrolą państw narodowych. Bez wątpienia, Polska także musi sprostać temu wyzwaniu, zarówno pod względem prawnym, jak i organizacyjnym. W przeciwnym wypadku, czego początki są już dostrzegalne, może nastąpić zanik przekazywania polskiego kodu kulturowego.

Raport RDI zawiera również część prawną z opiniami uwzględniającymi skuteczność pozwów przeciw firmom streamingowym. W tym rozdziale zamieszczono profesjonalne analizy dotyczące możliwości pozwów o zniesławienie w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce. Ich autorami są dr Monika Brzozowska–Pasieka i Kancelaria Paula R. Kenney’a, LLC. ze Stanów Zjednoczonych. Zdaniem autorów raportu należy pamiętać – co wynika z wymienionych analiz prawnych– że na terenie Stanów Zjednoczonych zastosowanie radykalnych form polskiego protestu przeciwko treściom obrażającym Polaków, a mianowicie pozwów sądowych, ma małe szanse na wygraną, a przy tym może zrujnować wizerunek naszego kraju.

W rekomendacji RDI, jedyna droga skutecznego wpływu na platformy streamingowe, to nawiązanie relacji z osobami, które zarządzają w nich treściami. Tylko osobiste kontakty, mogą umożliwić większy niż do tej pory dostęp polskiej oferty programowej. Niemniej oferowane produkcje historyczne muszą mieć rzeczywiście hollywoodzką jakość. Polska musi się także przygotować na nadchodzące nowe zmiany jakościowe i technologiczne w przemyśle streamingowym. Będzie to miało olbrzymi wpływ na życie młodego pokolenia.

„Od utraty polskiej tożsamości dzieli nas tylko jedno pokolenie – to właśnie, któremu tej tożsamości nie przekażemy. Platformy stremingowe są zatem, z jednej strony szansą rozprzestrzeniania polskich treści, a z drugiej – zagrożeniem – uważa Maciej Świrski prezes Reduty Dobrego Imienia. I dlatego przygotowaliśmy ten ekspercki raport, którego najważniejszą rekomendacją jest uruchomienie procesów, które w efekcie spowodują dostarczenie managementowi największych platform strumieniowych, filmowych produkcji historycznych w najwyższej hollywoodzkiej jakości. To wielkie wyzwanie dla Państwa Polskiego”.

Raport ukazuje się 27.05.2020 w dwóch wersjach: elektronicznej i papierowej.

Zapraszamy do pobrania Raportu w wersji pdf:

Ściągnij wersję PDF

 

Składamy kasację w głośnym wyroku p. Natalii Nitek-Płażyńskiej

Reduta – mimo koronawirusa – działa dalej. Właśnie otrzymaliśmy wyrok wraz z uzasadnieniem w sprawie Natalii Nitek – Płażyńskiej i z pewnością będziemy składać kasację do Sądu Najwyższego w tej bulwersującej nas sprawie. Jednocześnie prosimy o wsparcie naszych działań – bez was nie moglibyśmy prowadzić dalej procesów i bronić dobrego imienia Polaków.

Przypominamy, że zgodnie ze zdumiewającym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Natalia Nitek-Płażyńska ma przeprosić Niemca Hansa G. za to, że nagrywała jego wypowiedzi. Przeproszenie ma być publiczne na dwóch kontach w mediach społecznościowych, przez cały miesiąc, dodatkowo Natalia Nitek-Płażyńska ma zapłacić 10.000 zł na WOŚP oraz pokryć koszty sądowe. Niemiec, który obrażał Natalię Nitek-Płażyńską mówiąc, że jest on hitlerowcem i mógłby rozstrzelać wszystkich Polaków, ma przesłać do Natalii Nitek-Płażyńskiej list z przeproszeniem, ale nie musi przepraszać publicznie. Sąd powiedział, że nagrywanie Niemca, kiedy obraża Polaków było zachowaniem niegodnym i dlatego Natalia Nitek-Płażyńska ma go przeprosić.

Hans G. to Niemiec, pracodawca w firmie POS System na Pomorzu, który prowadząc biznes w Polsce, używał wobec polskich pracowników słów godzących w ich dobra osobiste i narodowe. Jak ustaliły sądy (cywilny i karny) niemiecki przedsiębiorca obrażał p. Natalię Nitek-Płażyńską ze względu na jej narodowość. Siebie samego nazywał hitlerowcem, słownie wygrażał, że zabiłby wszystkich Polaków, a w swoich wypowiedziach posługiwał się mową nienawiści używaną przez nazistów w czasie okupacji. Groził także swojej pracownicy śmiercią, powołując się na wyższość Niemców nad Polakami.

Po kilkuletnim procesie, w lutym 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku zobowiązał Hansa G. do przeproszenia Natalii Nitek-Płażyńskiej w mediach ogólnopolskich oraz do zapłaty 50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia na rzecz Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie. W lasach niedaleko Piaśnicy, na początku II wojny światowej Niemcy rozstrzelali ponad 12 tys. przedstawicieli inteligencji z Pomorza, a także osoby narodowości polskiej, czeskiej i niemieckiej, które były przywiezione z III Rzeszy Niemieckiej. Siedziba firmy Hansa G. znajduje się kilkanaście kilometrów od Lasów Piaśnickich.

Przeciwko Hansowi G. toczyło się także postępowanie karne. W grudniu 2019 r. Hans G. został uznany za winnego znieważenia i grożenia śmiercią Natalii Nitek-Płażyńskiej. Oskarżony został skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, sąd nałożył także grzywnę w wysokości 20 tys. złotych i nawiązkę na rzecz pokrzywdzonych w kwocie około 10 tys. złotych. Ponadto Hans G. ma zwrócić koszty procesu w przybliżonej kwocie 50 tys. złotych.

Oba procesy, zarówno cywilny, jak i karny wspierała prawnie i finansowo Reduta Dobrego Imienia. W procesie cywilnym Reduta Dobrego Imienia miała status uczestnika procesu.

Prosimy o wsparcie – Reduta działa bez przerwy w walce o dobre imię Polski i Polaków!

Podcast nr 22: Destabilizacja Polski celem Rosji! Rozmowa z Grzegorzem Kuczyńskim

Zapraszamy do wysłuchania odcinka nr 22 naszych podcastów. Gościem Prezesa RDI Macieja Świrskiego był tym razem Grzegorz Kuczyński, ekspert ds. wschodnich, dziennikarz i analityk. Jest autorem książek i publikacji dotyczących kuluarów rosyjskiej polityki. Rozmowa dotyczyła m.in. destabilizacji Polski, co jak udowadnia gość Macieja Świrskiego, jest celem Rosji.

Grzegorz Kuczyński nie ma najmniejszych złudzeń, że władze Kremla robią wszystko, by zdestabilizować sytuację w Polsce. I są w tym konsekwentne i zdeterminowane. Dlaczego to robią? Nie chcą polskiej samodzielności energetycznej, bo ta w perspektywie może pozbawić ich rządu dusz w krajach, w których dotychczas, różnymi metodami, utrzymywali wpływy.

Na szczęście, ekspert od spraw rosyjskich wystawia także receptę na skuteczne przeciwdziałanie imperialnym zakusom. Przede wszystkim rozbudowa i wzmacnianie niezależności energetycznej, wzmacnianie sojuszu z USA i NATO, zacieśnianie relacji z państwami międzymorza i mądra polityka wobec Kijowa i Mińska. Oczywiście także kontynuacja wielkich inwestycji np. CPK.

Jest to trudne zwłaszcza, że opozycja wciąż mocno huśta łódką, „czy rzeczywiście nie zdają sobie sprawy z konsekwencji i realnych zagrożeń z kierunku wschodniego?”. Pytanie jest szczególnie aktualne w świetle międzynarodowych ustaleń, potwierdzających rosyjskie inspiracje wielu „dziwnych wydarzeń” i ustaleń polskich śledczych, np. w sprawie maturalnych alarmów bombowych.

Powinniśmy być także świadomi, że Rosja wypowiedziała nam „wojnę pamięci”, czyli operację specjalną, toczoną na gruncie przeszłości, z zaangażowaniem historyków, archiwistów związanych ze służbami. Jej stałym celem jest dyskredytowanie Polski poprzez przypisanie współodpowiedzialności za wybuch II wojny światowej (Zaolzie), czy uznanie tzw. antysemityzmu państwowego II RP (raport Lipskiego). Zdaniem redaktora Kuczyńskiego to „manewr wyprzedzający” przed jubileuszem wiktorii 1920 r., a jego celem jest… „zminimalizowanie strat wizerunkowych”.

Naturalnie ostrze tej kłamliwej kampanii stępiła pandemia, która zaskoczyła Putina i jego reżim, kompletnie nieprzygotowany do zapewnienia Rosjanom bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego. Za to przetrwanie mają zapewnione największe korporacje zbrojeniowe i energetyczne związane z Kremlem oraz gwardia, która ma stać na straży bezpieczeństwa prezydenta.

Czy możliwy jest spisek pałacowy i dlaczego nie należy rozmawiać z Rosją, odpowiedzi na także te ważkie pytania w wywiadzie, którego Maciejowi Świrskiemu udzielił 11 maja wybitny znawca Rosji, redaktor Grzegorz Kuczyński. Zapraszamy do wysłuchania Podcastu Reduty nr 22!

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy dostępnej pod linkiem lub po kliknięciu poniższego obrazka: rdiplad.org/podcast-odc-22

Nowy podcast: Wywiad z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim + 75. rocznica kapitulacji Niemiec

Zapraszamy do wysłuchania odcinka nr 21 naszych podcastów. Tym razem gościem Prezesa Reduty Dobrego Imienia Macieja Świrskiego jest minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Wysłuchajcie cierpliwie i uważnie tego sążnistego świadectwa ministra. To przejmujący dokument walki Dawida z Goliatem, mądrego i doświadczonego człowieka, który całe życie poświęcił polskiej wsi i nie rzuca słów na wiatr.

Niewątpliwie Jan Krzysztof Ardanowski jest jednym z najlepszych ministrów tego rządu. Jest doskonale przygotowany fachowo, ma swoje gospodarstwo, walczy o rolników już kilkadziesiąt lat i ma charakter. Poza tym, ma esprit de corps a wprowadzane reformy, pozwalają go zaliczyć już dziś, do wybitnych postaci chłopskich.

Czy słuchaliście już wywiadu z ministrem rolnictwa, który zachęca do modlitwy o deszcz, zwłaszcza ten majowy, który jest decydujący dla dobrych zbiorów? Ardanowski nie ukrywa swojej wiary i przyznaje się do niej. Oberwał już za to nie raz, i pewno jeszcze oberwie. Tak jak wtedy, z pewną utytułowaną damą z Platformy O., którą przekonywał naukowo, że w Polsce jest klimat zróżnicowany lub w potyczkach z „ekologistami”, używającymi języka rodem z „Der Stuermer”, co „nigdy nie powiedzą przepraszam”.

Odpowiedzialnie gwarantuje nam bezpieczeństwo żywieniowe, ale jednocześnie wyrzuca Polakom, że aż 30 procent żywności marnują, a to nie tylko grzech, ale i… głupota. Ma konkretny plan rozwoju dla rolników i wsi, który m.in. opiera się na rodzinnych gospodarstwach i zachęca do zakupów bezpośrednio tam, gdzie zdrowo i bez konserwantów. Cieszy się, wręcz podziwia mądre gospodynie wiejskie, które działają w około 10 tys. nowych kół i widzi w tym czynnik rozwoju cywilizacyjnego i społecznego. Takiej aktywności i nadziei, nie było za rządów PSL, który wprost obwinia za niszczenie rolnictwa po 1989 r. „To partia aparatu, silnie zakorzeniona w samorządach, która gra o wszystko, by utrzymać swoich urzędników”.

Minister Ardanowski wie i rozumie, jak ważną rolę w dziejach pełnili chłopi, i by wreszcie bez kompleksów można było o tym opowiadać oraz dokumentować aktualne kwestie, powołał Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. To ma być także, broń w walce o prawdę: „niech wieś przestanie być wielkim niemową”. Zarzuty o… wymordowaniu Żydów przez polskich chłopów, nazywa obrzydliwością i wie doskonale, że trzeba opowiadać światu, prawdziwą historię tych tragicznych lat. Pewno też dlatego, jest wiceprzewodniczącym zespołu parlamentarnego do dialogu z Knesetem, gdzie wali prosto w oczy swoim rozmówcom o policji żydowskiej, czy raporcie Karskiego. Zresztą sam, w 2014 roku napisał książkę, o koszmarnym losie Żydówek w obozie w Mierzynku i bohaterskiej pomocy okolicznych mieszkańców, którzy „ w bezradności, pomagali jak mogli”; a potem upamiętnił to miejsce Holocaustu, 38-tonowym głazem z napisem w języku hebrajskim.

Minister-wizjoner dostrzega w rodakach pracowitość, zaradność i specyficzne „cwaniactwo”. Także te cechy, pozwolą zbudować sprawne państwo, którego sercem będzie nowoczesne rolnictwo.

A zatem, nie pozostaje nam nic innego, jak złożyć ministrowi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu i „Jego Podopiecznym”- tym co żywią i bronią- Chłopom polskim: Szczęść Boże!

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy dostępnej pod linkiem lub po kliknięciu poniższego obrazka: rdiplad.org/podcast-odc-21


___________________

Dzisiaj obchodzimy 75. rocznicę kapitulacji Niemiec. 8 maja 1945 r. feldmarszałek Wilhelm Keitel podpisał w Berlinie bezwarunkową kapitulację.

8 maja uważa się za datę zakończenia II wojny światowej w Europie, chociaż dla jej części środkowej i wschodniej, wcale nie oznaczała wyzwolenia, a Polska i inne kraje trafiły pod trwającą prawie pół wieku okupację sowiecką. Z tej perspektywy, jak uważają niektórzy, ta wojna zakończyła się w 1989 roku, a nawet dopiero z chwilą opuszczenia przez Armię Czerwoną terytorium poszczególnych państw, a więc w przypadku Polski w 1993 roku.

II wojna światowa, której początek dał pakt Ribbentrop-Mołotow i późniejsze agresje na Polskę, ze strony Niemiec i ZSRS, pochłonęła według różnych szacunków od 60 do nawet 80 milionów ludzi, biorąc pod uwagę także zmarłych w wyniku chorób i głodu. Liczbę ofiar wśród obywateli polskich historycy szacują pomiędzy 5,6 a 5,8 miliona.

W związku z pandemią koronawirusa obchody 75. rocznicy kapitulacji Niemiec mają przebieg skromniejszy niż planowano.

W tym dniu pamiętajmy o Polakach-ofiarach II wojny światowej.
Cześć ich pamięci!

Podcast nr 20: Czy Zjednoczona Prawica przetrwa? Fakty Wydarzenia Opinie z Wodzem Thasunke Witko

Prezentujemy kolejny odcinek naszych podcastów. W cyklu Fakty Wydarzenia Opinie Maciej Świrski i wódz Tȟašúŋke Witkó komentują wydarzenia ostatniego tygodnia. Czy Zjednoczona Prawica przetrwa? Maciej Świrski i jego stały gość odczuwają niepokój, ale są dobrej myśli.

No cóż, w chwili kiedy piszemy te słowa, atmosfera gęstnieje coraz bardziej. Wszyscy stawiają sobie po raz kolejny pytanie, co będzie dalej? I ten nastrój, wyczekiwania na nieuchronne, udziela się także komentatorom, nawet wtedy, gdy mówią o czymś, na pozór odległym, duch Gowina unosi się nie tylko nad tą rozmową, ale nad Polską…

Komentując wydarzenia tygodnia, Maciej Świrski i wódz Tȟašúŋke Witkó zwracają uwagę na bardzo dobre wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy na konwencji, który w skondensowanej formie przypomniał niewątpliwe sukcesy rządzących. Obydwaj dziennikarze przyznają, że o niektórych ważnych osiagnięciach Prawicy, po prostu zapomnieli. Atak na głowę państwa z powodu wymienienia zakupionego przez Polskę amerykańskiego uzbrojenia, budzi w nich żałość i potwierdza kierunek obranej drogi: „trzeba się zbroić!”.

Ewidentną kompromitację Onetu, w sprawie rzekomego ustąpienia Prezydenta, publicyści raczej są skłonni uznać za efekt celowego przecieku, niż zwykłą chęć manipulacji. Niemniej, wpadka ta, świetnie pokazuje poziom dziennikarstwa w Polsce.

Obydwaj komentatorzy deklarują wolę wzięcia udziału w wyborach, bez względu na ich formę.

Wódz upatruje w płaczącym Szymonie brak męskości i słabość, co kompletnie przekreśla go w ubieganiu się o urząd, bo prezydent musi być twardy, by sprostać ekstremalnym doświadczeniom, np. wojennym. Natomiast szef Reduty, dopatruje się w tym celowej zagrywki, skierowanej do konkretnego odbiorcy, czyli pokolenia urodzonego po 89 r.

Oberwało się także Władkowi „z gumy” Kamyszowi, który jest idealnym produktem swojego peeselu: za stołek pójdzie w koalicję z każdym.

Wstrząs u obydwu panów spowodował widok działacza LGBT, ostentacyjnie palącego polską flagę. Widzą w tym chęć wywołania agresji w internecie przeciwko temu środowisku. Niemniej jest to sprawa dla prokuratury.

Maciej Świrski i Tȟašúŋke Witkó wierzą, że dobra zmiana będzie kontynuowana.

I tego się trzymajmy. Będzie dobrze!

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy dostępnej pod linkiem lub po kliknięciu poniższego obrazka: rdiplad.org/podcast-odc-20

Dwa nowe podcasty, a w tym premiera cyklu “Kartki z historii”!

Zapraszamy na dwa kolejne odcinki naszych podcastów. W odcinku nr 18, kolejnym w ramach audycji Fakty Wydarzenia Opinie, dwaj wybitni platformoznawcy, Maciej Świrski i Wódz Tȟašúŋke Witkó, podjęli się mało ambitnego zadania. Obiektem ich pastwienia był Tusk, który tym razem sam się podłożył, zabierając głos na kilka godzin przed nagraniem audycji. To jego gadanie zostało jednoznacznie zakwalifikowane, jako „zdecydowany akt trollingu”, a on sam, z coraz większym trudem, zmieścił się w definicji polityka.

Jak by tego było mało, z powodu lenistwa, nie został przez komentatorów potraktowany jako poważny kandydat na lidera kolejnej de/generacji Unii Wolności. Zresztą, ponoć już na niego czyha Grzegorz S. „przy którym Brutus to grzeczny chłopiec”.

Tradycyjnie oberwało się Platformie O., której po codziennej dawce kompromitacji Kidawy, pozostaje jedyny i stały cel: zamieszanie. Jest to zresztą na rękę Niemcom, którzy „mają problem ze swoim strategicznym towarem, czyli ze… szparagami”. To zresztą, nie jedyny kłopot naszych sąsiadów znad Szprewy. Wciąż nierozwiązana jest sukcesja po Merkel, która jest wyraźnie wyczerpana, a to wprost przekłada się na jakość polityki RFN.

Było jeszcze o Mosbacher, która pogroziła swym paluszkiem tefałenom oraz o prezydencie Donaldzie Trumpie, który ma podobne medialne problemy, co polski rząd. Niestety, nagonka na obóz konserwatywny i agendy Państwa Polskiego będzie trwać. Nadal obrywać będzie Poczta Polska. To bardzo ważna narodowa instytucja mimo, że listonosze nie noszą, od czasów rządów PO, państwowego orzełka.

Na koniec audycji złożono życzenia Gowinowi, by jednak został. Przyłączamy się!

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy dostępnej pod linkiem lub po kliknięciu poniższego obrazka: rdiplad.org/podcast-odc-18

___________________

Konieczność sojuszu silnej Polski z USA

MEMENTO Z WIETNAMEM W TLE

W premierowym wydaniu podcastu Kartki z Historii, kolejnym medialnym przedsięwzięciu Reduty Dobrego Imienia, przenosimy się do Wietnamu, by poczuć gorycz klęski, której wcale mogło nie być. Jest ona tym boleśniejszejsza, że utorowała drogę, trwającemu tam do dziś komunizmowi. Jednak to nie tylko ciekawa audycja historyczna. To przede wszystkim memento dla Polaków, którzy pamiętając lekcję z Indochin, powinni szybko zbudować silne i sprawne państwo, w równoprawnym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.

W tej internetowej publikacji poznajemy kulisy upadku potężnej operacji militarnej, w której do 1973 roku wzięło udział około 3 milionów Amerykanów. Maciej Świrski i Aleksander Wierzejski nie przekazują podręcznikowej wizji, ale raczej udzielają wskazówek, do dalszych samodzielnych poszukiwań i studiów. Zresztą, wydaje się, że ich zamiar od początku jest inny.

Przypominając, właściwie wygraną, przez wojska amerykańskie wojnę, analizują potężną i destrukcyjną rolę mediów (skąd my to znamy!). Te, przedstawiając fałszywy i tragiczny obraz wydarzeń na froncie, manipulują opinią społeczną i tym samym wywierają wpływ na rządzących. Politycy zaczynają się samoograniczać, a „przypadkowy” prezydent Johnson nawet wtrąca się w szczegóły dowodzenia. Stąd już tylko krok od tragedii.

Warto przy tym pamiętać, że omawiany krwawy i długotrwały konflikt, to pierwsza wojna, w której media niejako transmitowały grozę wojenną, wprost do domów amerykańskich. Dlatego, silnie zmanipulowany przekaz, dawał poczucie klęski i wzbudzał konieczność, jak najszybszego powrotu ocalałych do kraju. Niestety, amerykański rząd nie potrafił tego konfliktu wygrać propagandowo, a błędna strategia „liczenia ciał” np. 10 wrogów na 1 żołnierza USA, dawała tylko kolejny argument przeciwnikom. Duża w tym rola agentury wpływu i Kremla.

Decyzja opuszczenia dotychczasowego wietnamskiego sojusznika, przypomina publicystom Jałtę, jednak nie determinuje to ich rozważań. Maciej Świrski i Aleksander Wierzejski, sprawnie zarysowują wizję współpracy z „amerykańskim smokiem” – wspólne interesy np. w branży surowców energetycznych, ale także prognozują większy eksport z Polski.

Trzeba pamiętać, że twarde wietnamskie doświadczenia miały także wpływ na późniejsze sukcesy, w innych toczonych przez Amerykanów wojnach. Świetnie sprawdzały się w Iraku w walce z terroryzmem inteligentne bronie, czy aeromobliność, której prekursorem był, mający polskie korzenie, generał Edward Rowny, Polak.

Publicyści zwracają przy tym uwagę na znaczenie tradycji dla Amerykanów, w tym militarnych, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Konstatują przy tym smutnie, że nasze tradycje brutalnie przerwał komunizm.

W hołdzie dzielnym amerykańskim żołnierzom, w tym prawie 60 tys. poległych i zaginionych, Maciej Świrski dedykuje wspaniałą balladę Stana Ridgwaya – Camouflage.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy dostępnej pod linkiem lub po kliknięciu poniższego obrazka: rdiplad.org/podcast-odc-19

Podcast: Odcinek 17 – Wywiad z Witoldem Waszczykowskim

Zapraszamy na 17 odcinek naszych podcastów. Tym razem, Maciej Świrski dodzwonił się do mocno wstrząśniętej Brukseli, by dowiedzieć się od Witolda Waszczykowskiego o kulisach nieprzygotowania i zamieszania w skurczonej o Anglię, Unii Europejskiej.

Były minister spraw zagranicznych wyjaśnia, że mimo braku praw do konkretnych działań, UE nawet nie gromadziła wiedzy i doświadczeń, a „przecież epidemia nie wystąpiła po raz pierwszy”. Zdaniem b. szefa MSZ, problem w tym, że „Unia zwykle uzurpowała sobie prawa do działania w obszarach nie objętych traktami np. kwestie praworządności”. Eurodeputowany sceptycznie zapatruje się na wielkie oczekiwania, dotyczące zmian w relacjach międzynarodowych, ponieważ jest mało prawdopodobne, jak określił to filozoficznie: “bo nie zmieni się ludzka natura”.

Pytany o możliwe reakcje Włoch lub Hiszpanii, ewentualne wystąpienie z Unii, teraz, nazwał błędem. Zalecił także jej zreformowanie, bo „wielcy sąsiedzi tylko czyhają na kolejne exity”. Podał także podstawowe kierunki oczekiwanych reform.

Naszą sytuację międzynarodową, głównie w Unii, determinuje tocząca się „wojna ideologiczna”, której Polska jest, jak dotychczas, ofiarą. Antidotum, powinno stanowić rozbudowywanie Trójmorza i coraz bliższe relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

Maciej Świrski i Witold Waszczykowski zgodzili się, że przed Polską stają wielkie możliwości, wręcz cywilizacyjnego rozwoju np. w kluczowym dla przyszłości obszarze cyfryzacji, czy sztucznej inteligencji. B. minister spraw zagranicznych zadeklarował, że wierzy w dynamikę naszego społeczeństwa, które wciąż jest głodne sukcesu. Świetnie rozumieją to polskie władze, które nie tylko, że przeprowadzą wybory, ale w dalszym ciągu z determinacją, będą kontynuować kluczowe reformy i to „mimo kołysania tą łódką przez Budkę”.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy dostępnej pod linkiem lub po kliknięciu poniższego obrazka: rdiplad.org/podcast-odc-17

Nowy podcast: Wywiad z Kurator Małopolską p. Barbarą Nowak o kondycji polskiej szkoły + monitorujemy fake newsy na temat COVID-19 w Polsce

Jeśli ktoś jeszcze nie zna kondycji polskiej szkoły lub zastanawia się, czy w czasach pandemii można ją reformować, by stała się ostoją Państwa Polskiego, powinien posłuchać rozmowy dwojga byłych nauczycieli historii. Maciej Świrski w najnowszym podcaście rozmawia z Barbarą Nowak.

Maciej Świrski, pedagog z wieloletnim stażem i Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, trafnie diagnozują groźne choroby toczące wyrobników-nauczycieli m.in. biurokrację, nędzę umysłową, wyścig szczurów, czy kolejne specjalizacje nie niosące wiedzy. Nie zostawiają także suchej nitki na dotychczasowych reformach, które de facto miały wychowywać uczniów do pracy w… korporacjach.

Rozmówcy nie dają prostych recept i oszczędnie gospodarują słowami. Jednak chcą, by pedagodzy, bazując na emocjach i doświadczeniach uczniów „pokolenia sieci”, wprowadzali ich w ciekawy świat, przez przebywanie we własnym środowisku i nabywanie doświadczenia.

Kapitalną rolę, w zupełnie nowej szkole, odegrają dyrektorzy, których nie może, tak jak obecnie, wybierać sitwa wójta – „czas skończyć z destrukcyjną dwuwładzą”, a „samorząd terytorialny powinien się zająć wyłącznie bazą szkolną”. Także duża grupa nauczycieli powinna znaleźć się poza edukacją. Wtedy szkoły będą umiały przekazywać polski kod kulturowy i służyć Ojczyźnie.

Barbara Nowak codziennie płaci wysoka cenę za swoje niezłomne poglądy. Jednak jako kurator jest bardzo skuteczna w egzekwowaniu prawa. Przekonało się o tym już 20 dyrektorów, „bo szkoła ma być szkołą”.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy dostępnej pod linkiem lub po kliknięciu poniższego obrazka: rdiplad.org/s-podcast-odc-16

___________________

Reduta od od początku pandemii COVID-19 w Polsce monitorowała przestrzeń publiczną w poszukiwaniu związanych z nią manipulacji, przekłamań i fake news’ów. Każdego dnia media społecznościowe zalewane są nieprawdziwymi informacjami które mogą stanowić zagrożenie, gdyż służą wzbudzaniu nastrojów paniki i chaosu. Głównym problemem było rozsiewanie fake news’ów przez polityków opozycyjnych i sympatyzujących z nimi dziennikarzy.

Oto główne tematy, na których koncentrowały się te manipulacje:

  • Wiele osób zaangażowało się w straszenie Polaków apogeum epidemii w następstwie wyborów prezydenckich. Jako przykład miały służyć dane z Bawarii, gdzie przeprowadzono wybory metodą korespondencyjną, w manipulacyjny sposób posługując się danymi płynącymi z tamtego regionu z Niemiec.
  • Bardzo częste jest przekazywanie fałszywych doniesień o nadużywaniu władzy przez policję. Mimo iż są one dementowane na bieżąco, tworzony jest klimat przeobrażania się Polski w państwo policyjne.
  • Przekonywanie ludzi, że rząd ukrywa ilość zarówno zarażonych osób, jak i ofiar śmiertelnych. Jedną z najbardziej szkodliwych i gorszących zarzutów jest ten, o celowym ograniczaniu ilości testów, w celu ukrycia epidemii.
  • Niektórzy politycy namawiali nawet wojsko do buntu, w obliczu pełnienia funkcji porządkowych na terenie Polski.
  • Każde ograniczenia wprowadzane przez rząd były przedstawiane albo jako spóźnione, albo bezsensowne, inni nawet mówili o szkodliwości i sugerowali potrzebę niestosowania się do nich.
  • Wszelkie plotki dotyczące zamykania poszczególnych szpitali, wyczerpania miejsc, lub sprzętu były nagłaśniane, bez żadnych weryfikacji, skąd one pochodzą. Wszystkie prędzej czy później okazywały się nieprawdziwe.
  • Szerzeniu paniki sprzyjają również powtarzające się zarzuty o wykorzystywanie epidemii do wprowadzania w Polsce dyktatury, co również ma nakłonić Polaków do buntu.
  • Najbardziej skandaliczne jednak są zarzuty, że polski rząd celowo pozbywa się wyposażenia medycznego, co ma drastycznie ograniczać możliwości pomocy Polakom w wypadku choroby.

Jak widać, niektórzy dziennikarze i politycy próbują trudną sytuację związaną z pandemią wykorzystać politycznie do realizacji własnych, partykularnych interesów, nie licząc się z wymaganiami sytuacji, kiedy jak nigdy potrzeba solidarności Polaków. W związku z powyższym prosimy o informowanie nas o fake newsach na temat walki Polski z pandemią COVID-19.
___________________

W czasie pandemii Reduta pracuje normalnie, reagujemy na zniesławienia Polski, monitorujemy zagraniczne media, a dodatkowo przygotowujemy dla państwa regularnie podcasty, w których podejmujemy bieżące tematy związane nieodłącznie z wizerunkiem Polski, takie jak walka rządu z pandemią koronawirusa.

Do tej pory ukazało się 15 odcinków naszych podcastów. Zapraszamy do słuchania i odwiedzenia poniższej strony, na której znajdują się wszystkie odcinki:

stn.anti-defamation.pl/Podcast/

Polecamy m.in. te odcinki, w których gośćmi Macieja Świrskiego byli:

Zastanawialimy się, w jaki sposób obecnie przeżywany przez Polaków czas pandemii wpłynie na naszą przyszłość i czy możliwe jest odbudowanie wspólnotowości.

Rozmawialiśmy nie tylko o zagrożeniach, ale i o szansach, które płyną w obecnej chwili w związku z pandemią. Wbrew pozorom, jak udowodniła rozmowa, szanse również jakieś są.

W rozmowie z Maciejem Świrskim Tomasz Łysiak zdemaskował kardynalne zaniedbania WHO i bezczynność UE. Przedstawiał dramaty rodzinne Włochów, heroiczny wysiłek lekarzy oraz walkę o ludzkie życie.

Z Wicemarszałkiem Senatu rozmawialiśmy o powołaniu lekarskim, z którego nikt nie może zwolnić oraz o trudnej i odpowiedzialnej służbie senatorów i obywateli w dobie pandemii.

Oprócz tych podcastów rozpoczęliśmy cykliczne odcinki, nawiązujące do legendarnej audycji Radia Wolna Europa, czyli Fakty Wydarzenia Opinie. W ostatnim odcinku gościem Macieja Świrskiego był wódz Tȟašúŋke Witkó: rdiplad.org/podcast-odc-15

Prosimy śledzić nasze komunikaty newsletterowe i media społecznościowe: Facebook, Twitter i Youtube.

Podcast: Odcinek 15 – Fakty Wydarzenia Opinie z Wodzem Thasunke Witko

Dzisiaj przedstawiamy już 15 odcinek naszych podcastów, w którym Maciej Świrski i wódz Tȟašúŋke Witkó omawiają wydarzenia ostatniego tygodnia.

Najnowsze wydanie FWO rozpoczyna analiza działań niemieckiego oddziału Amnesty International, który zrównał demokrację polską i węgierską z… turecką. U wodza Tȟašúŋke Witkó – komentatora Faktów – wywołało to uśmiech niedowierzania i politowania. Maciej Świrski i Jego gość doszli do przekonania, że ta skądinąd zasłużona przed laty organizacja, odgrywa szczególną rolę w brutalnej walce propagandowej przeciwko Polsce.

Oburzenie publicystów wywołało także użycie przed kilkoma dniami przez zwolenniczki aborcji, loga z błyskawicą, jednoznacznie kojarzącego się z symbolami niemieckiego SS: „Co musi mieć w głowie człowiek, który to wymyślił?!”.

Zdrowo oberwało się również Tuskowi za „poziom trolla” i chęć bycia „Andersem XXI wieku”, Budce i Kopaczowej, także za brak wierności Rzeczypospolitej. Zaplusowała za to profesor Pawłowicz, uzasadnieniem wyroku TK i przypomnieniem sędziom, że wydają wyroki w imieniu państwa polskiego, a nie europejskich trybunałów.

Maciej Świrski pokusił się o zinterpretowanie kontrowersyjnego tweeta ambasador Mosbacher i zachęcił do jego uważnego odczytania. Przypomnijmy zatem te słowa: „TVN jest częścią rodziny Discovery, amerykańskiej firmy notowanej na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku, której priorytetem jest przejrzystość, wolność słowa oraz niezależne i odpowiedzialne dziennikarstwo”. A czego pani ambasador nie napisała? Na to zwrócił uwagę Maciej Świrski.

Godzinną audycję, zakończyły informacje o zakupie przez MON najnowocześniejszych amerykańskich ręcznych przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin i rozważania „wejdą, nie wejdą?!”, z odpowiedzią, udzieloną przez wodza Tȟašúŋke Witkó – oficera WP w stanie spoczynku: Chruszczow-nie, Breżniew-nie, Gorbaczow-nie. ONI – też nie ruszą! Będą straszyć, prowokować, ale nie ruszą!”. A więc śpij spokojnie Słuchaczu.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy dostępnej pod linkiem lub po kliknięciu poniższego obrazka: rdiplad.org/podcast-odc-15

Best state for Fake ID

Each nation is proud of its rich history, which is appreciated and respected. And the most offensive thing is when you have to face the belittling of the role of your people in the history of human development, or even slander. Unfortunately, there is no 100% workable way to cope with such a slander and underestimation. Especially in a world where you are judged by nationality and everyone can easily figure out your real name in order to use it with nasty intentions. Therefore, you can order a novelty id, which can help you defend your interests without fear of revealing your real identity. You can order a souvenir fake ID https://idgod.to/fake-id-best-state/ with any name and be sure that the slanderers will not be able to expose you and defame your nation.