Sprawa przeciwko Newsweek.pl 

W styczniu 2017 r. Newesweek.pl napisał tekst o „polskich obozach koncentracyjnych”. Nie mogliśmy tego tak zostawić. Prezes Reduty Maciej Świrski zażądał sprostowania tej informacji. Ponieważ redaktor naczelny odmówił sprawa znalazła swój finał w sądzie. Sądy wszystkich instancji (łącznie z Sądem Najwyższym) przyznały nam rację, nakazując redaktorowi naczelnemu sprostowanie nieprawdziwej informacji.

Nie pozwolimy na fałszowanie polskiej historii!

WYROK PRAWOMOCNY.

http://www.anti-defamation.org/aktualnosci/maciej-swirski-wygrywa-z-newsweek-pl-przed-sadem-najwyzszym/