Kwiecień 4, 2019 Poet Mail

Wniosek o zakaz wjazdu do strefy Schengen dla rosyjskiego dziennikarza

W związku ze skandalicznymi wypowiedziami Władimira Sołowjowa obrażającymi Polskę i Polaków, zwróciliśmy się do Urzędu ds. Cudzoziemców z apelem o nałożenie na rosyjskiego dziennikarza zakazu wjazdu do strefy Schengen.

Poniżej prezentujemy nasze pismo: