Sprawa Filomeny Leszczyńskiej przeciwko Jan Grabowski i Barbara Engelking – żądamy zadośćuczynienia 100.000 zł oraz przeproszenia.

Autorzy publikacji „Dalej jest noc” zaprezentowali fałszywe informacje na temat jednego z polskich bohaterów – Edwarda Malinowskiego, który ukrywał Żydów. W swojej książce nazwali go współwinnym śmierci Żydów. Reduta broni dobrego imienia Edwarda Malinowskiego wspierając jego bratanicę Filomenę Leszczyńską

SPRAWA W TOKU.

http://www.anti-defamation.org/aktualnosci/sprawa-przeciwko-autorom-kontrowersyjnej-publikacji-dalej-jest-noc-rozpoczeta/